Bij Acme Corporation vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar cert@example.com. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.
Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Over de tekst

Deze tekst beschrijft het responsible disclosure beleid van het fictieve bedrijf ACME corporation als aanvulling op de leidraad responsible disclosure die het NCSC heeft gepubliceerd. Als u deze tekst wilt gebruiken zult u in ieder geval de bedrijfsnaam, het email adres en de bijbehorende PGP key aan moeten passen. Voor de vindbaarheid is het aan te raden om de tekst op een standaard lokatie te plaatsen (www.example.com/security).

Het is aan te raden om goed af te bakenen wat acceptabele aanvalsmethoden en doelen zijn. De voorbeelden die ik gegeven heb zullen voor de meeste organisaties van toepassing zijn, maar het kan ook een goede optie zijn om het beleid te beperken tot alleen een bepaalde set producten.

Ik wil organisaties en hackers aanmoedigen om feedback te geven over deze tekst. De feedback zal ik gebruiken om de tekst zelf te verbeteren, of om verdere uitleg te geven zodat iedereen er maximaal profijt van heeft.

Deze tekst is geschreven door Floor Terra en is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.

Met dank aan feedback van en discussie met: Deloitte, Rickey Gevers, Oscar Koeroo, Ronald Prins (Fox IT), @JeroenSlobbe, NCSC, @WhatSecurity en anderen.